Bestuur

Jeugdsportcoördinator

BAEKELANDT Caroline

- uitwerken en implementeren van een jeugdsportbeleidsplan
- uitwerken van een beleid om de kwalificaties en het aantal jeugdsportbegeleiders te verhogen
- aanreiken van een methodiek om de ontwikkeling van jongeren in kaart te brengen
- coördineren van de begeleiding van de jeugd bij wedstrijden en trainingen
- organiseren en leiden van overleg tussen sportbegeleiders, organiseren en leiden van overleg tussen
- sportbegeleiders, ouders en clubbestuur
- ontwikkelen van maatregelen die de jeugdgerichtheid v.d. club verhogen
- toezien dat trainingen zijn afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de jongeren
- toezien dat trainers hun voorbeeldfunctie opnemen, evalueren en begeleiden van jeugdtrainers, samenstellen trainersgroepen
- contactpersoon voor ouders…

Sint Janstraat 31, 8700 Tielt - +32 (0)51 40 54 54
Bestuur

BLONDIA Letje
Voorzitter
+32 (0)477 18 40 49
BAEKELANDT Margot
Penningmeester
+32 (0)51 40 50 57
GELAUDE Ludo
Secretaris
+32 (0)51 40 74 89
BAEKELANDT Caroline
Jeugdsportcoördinator
Sportief Beleid
+32 (0)51 40 54 54
DEMEULEMEESTER Oele
Algemeen coördinator
+32 (0)499 34 27 84
CHRISTIAENS Martine
Kledijverantwoordelijke
+32 (0)51 40 74 89
NEIRINCK Stéphanie
Medewerker
Verantwoordelijke C-niveau
TOYE Bruno
Medewerker
DESMET Tineke
Medewerker
MAESEMAN Leslie
Medewerker
DOOMS Emma
Medewerker
VANDE WALLE Tim
Website