Lid worden

Bij aanvang sportjaar

Bij de groepen recrea 12 meisjes, recrea 13-15 meisjes en recrea 16+ meisjes (geboren in 2007 of eerder) laten we helaas geen inschrijvingen meer toe. Niet alleen zitten de groepen dicht tegen hun maximumcapaciteit, de gymnasten uit deze groepen hebben ook al een zeker turnniveau. Nieuwkomers die nog nooit geturnd hebben kunnen we dan ook niet meer inpassen. Enkel meisjes die ruim aantoonbare turnervaring hebben (eerder aangesloten bij Atlas of een andere club) kunnen eventueel ingeschreven worden na het afnemen van een test. U kan zich hiervoor op de inschrijvingsdag om 13u45 aanmelden.

Kinderen met een geboortejaar van 2008 t.e.m. 2014 kunnen zich op de inschrijvingsdag op de reservelijst laten zetten indien de groep volzet is. Deze reservelijst wordt enkel gebruikt indien er tijdens de eerste 4 maanden van het seizoen leden afhaken. De kinderen op de reservelijst hebben dus GEEN voorrang meer voor de inschrijving het jaar nadien! Voor andere leeftijden is er geen reservelijst.

Voor het C en B-niveau kan u niet inschrijven. Deelnemen aan het C en B-niveau kan enkel na selectie.

Tijdens sportjaar

Nadien kan het inschrijven gebeuren bij de aanvang van iedere gymtraining, doch enkel tijdens de maanden september, oktober, november en december. Deze laatste beperking is niet van toepassing voor nieuwe leden voor de afdeling Gym-Fit. De inschrijving van een nieuw lid kan evenwel ten allen tijde worden geweigerd indien het aantal gymnasten binnen een bepaalde groep de limiet overschrijdt die ordentelijk lesgeven toelaat.

Lidgeld

Het jaarlijks lidgeld varieert van 90 tot 250 euro. U vindt de bedragen per groep bij het uurrooster. De bedragen zijn inclusief de verzekeringspremie en de toekenning van een Atlas-T-shirt. Nieuwe leden betalen bij de aansluiting 10 euro inschrijvingsgeld. Dit inschrijvingsgeld is éénmalig, ongeacht het aantal jaren dat men lid blijft bij Turnkring Atlas.